Quy định chung về hành lý khi đi máy bay

Các thông tin chi tiết và cụ thể về hành lý mang theo  khi đi máy bay sẽ giúp bạn chủ động và có sự sắp xếp hành lý phù hợp. Nhưng hiện tai...